Palvelut

Rakennussuunnittelu

Ravalkossa suunnittelemme mm. uudisrakennuksia sekä peruskorjauksia. Kohteisiimme kuuluvat teollisuusrakennukset, asuinrakennukset, koulut ym. Valmistelemme hanke- ja luonnossuunnitelmat sekä laadimme asiakirjat rakennuslupahakemukseen. Työnkulkuumme kuuluvat lisäksi rakennustapa- selostukset, piirustukset ja materiaalien vertailut.

 

Ota yhteys Ravalkoon, saat yksilöllisen ja ammattitaitoisen palvelun rakennuskohteeseesi.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnassa huolehdimme eduistanne. Pidämme huolta rakennusprojektisi toimivasta ja huolellisesta toteutuksesta ja lopputuloksesta.

 

Rakennustyönaikainen valvonta

Rakennustyön valvonnan aloitamme yleensä aloituskokouksella. Aloituskokouksessa käymme läpi selvitykset ja toimenpiteet, joilla rakennushankkeeseen ryhtynyt täyttää huolehtimisvelvollisuutensa rakentamisen laadun varmistamiseksi. Rakentamisen määräysten ja luvan mukaisuutta seuraamme työmaalla pidettävin katselmuksin. Rakennustyönaikainen valvonta päättyy ennen rakennushankkeen käyttöönottoa pidettävään loppukatselmukseen.

Konsultointi

Ravalkosta saat vastaukset ja neuvontapalvelut kaikkiin esiin tuleviin kysymyksiin rakennusprojektisi osalta. Voit säästää pitkän sentin, kun otat ammattilaisen alusta saakka mukaan rakennusprojektiisi.